FAQs Complain Problems

समाचार

परिषदको निर्णय

छैठौं नगरसभाका निर्णयहरु (सम्पन्न मिति: २०७६/१२/०४) !!

छैठौं नगरसभाका निर्णयहरु (सम्पन्न मिति: २०७६/१२/०४) !!

नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको मिति २०७६ असार १९ गते को ५औ नगर सभाको निर्णयहरु !!

नगर सभा निर्णय

नगर सभा निर्णय

नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको आ.व ०७४/७५ परिषदको निर्णयहरु सम्बन्धी

आ.व ०७४/७५ को परिषदको निर्णय हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् |