FAQs Complain Problems

वडा कार्यालय- १६

जैसपुर

वडा अध्यक्ष
 
हनिफ जोलाहा
९८४८१०१५४६

वडा महिला सदस्य
फातमा कबडिया
९८१२४३४०५३

वडा दलित महिला सदस्य
लक्ष्मी कुमारी रैदास
९८०४५२७२२१

वडा सदस्य
वीरेन्द्र कुमार बर्मा कुर्मि
९८१४५८२३४१

वडा सदस्य
गुलाम वारीस जसगढ
९८५८०८२६००

Population: 
६९२३
Ward Contact Number: 
९८४८१०१५४६