FAQs Complain Problems

वडा कार्यालय- १३

उदयपुर

वडा अध्यक्ष
 
विरेन्द्र  बहादुर शाह
९८५८०२७०१६

वडा महिला सदस्य
पुष्पा भट्टराई
९८४८०२०६९०

वडा दलित महिला सदस्य
निर्मला धोवी
९८६८९२१४३८

वडा सदस्य
सत्य नारायण अहिर (यादव)
९८५८०३१११७

वडा सदस्य
ओम प्रकाश चौहान
९८५८०६४८४८

Population: 
७०३१
Ward Contact Number: 
९८५८०२७०१६