FAQs Complain Problems

वडा कार्यालय- ७

गगनगंज

वडा अध्यक्ष
 
जुमन खाँ
९८४८०५६६४२

वडा महिला सदस्य
रेखा बर्मा
९८१४५७४०२९

 
 
 

वडा सदस्य
कलीम राई
९८०४५१९११८

वडा सदस्य
किशोर बहादुर थापा क्षेत्री
९८१४५३३८२३

Population: 
३२४६
Ward Contact Number: 
९८४८०५६६४२