FAQs Complain Problems

वडा कार्यालय- १४

भवानियापुर

वडा अध्यक्ष
 
ओमकार नाथ मिश्रा
९८४८०२०४६५

वडा महिला सदस्य
साईरुम निसा कबडीया
९८१९५३९२९७

वडा दलित महिला सदस्य
कौशिल्या कोरी
९८१६५१५५६८

वडा सदस्य
सन्तोष कुमार मिश्र
९८०४५१८३१५

वडा सदस्य
ऋषिराम बर्मा
९८१२५४२७५५

Population: 
५०६३
Ward Contact Number: 
९८४८०२०४६५