FAQs Complain Problems

वडा कार्यालय- १४

भवानियापुर

Email: nepalgunj.ward14@gmail.com

वडा अध्यक्ष
मजहर अली साई

महिला सदस्य
सोनी वागवान

दलित महिला सदस्य
माहाम्माया कोरी

सदस्य
राकेश कुमार भाट

सदस्य
सन्तोष कुमार मिश्र

Population: 
6352
Ward Contact Number: 
9848051945
Weight: 
0