FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधि

Name Designation Municipality Email Phone Section
प्रशान्त बिष्ट नगर प्रमुख नेपालगन्ज ९८५८०२००६७ नेपालगंज उप-महानगरपालिका कार्यालय
कमरुद्दीन राई नगर उप-प्रमुख नेपालगन्ज ९८५८०२१०८८ नेपालगंज उप-महानगरपालिका कार्यालय
प्रमोद रिजाल वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज ९८४८०२४७०८ वडा कार्यालय-१
मनोज श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज ९८४८३७९७२२ वडा कार्यालय-२
मो. अयुव सिद्धिकी वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज ९८४८०२५४९७ वडा कार्यालय-३
गोपाल पुन वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज ९८४८०७३२४२ वडा कार्यालय-४
सराफत हुसैन शेख वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज 9858080786 वडा कार्यालय-५
समिर प्रताप सिहं वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज ९८५८०२२२८४ वडा कार्यालय-६
प्रशान्त श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज ९८४८०२९०४९ वडा कार्यालय-७
रजनीश बाजपई वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज ९८०४५०४८५४ वडा कार्यालय-८
गोविन्द रेग्मी वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज ९८५८०२३९९१ वडा कार्यालय-९
श्रवण श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज ९८२२५३६७३२ वडा कार्यालय-१०
नन्द किशोर कहार वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज ९८४८०९१००० वडा कार्यालय-११
तरुण बज्राचार्य वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज ९८५८०२४४०१ वडा कार्यालय-१२
सुरेश सिंह वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज ९८४८०५७७२६ वडा कार्यालय-१३
मजहर अलि साइ वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज ९८४८०५७९४५ वडा कार्यालय-१४
मदन बिक्रम शाह वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज ९८१४५५९६०० वडा कार्यालय-१५
कलीम अन्सारी वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज ९८१२४०५०७८ वडा कार्यालय-१६
लक्ष्मण प्रसाद बर्मा वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज ९८४८०२५८४५ वडा कार्यालय-१७
दिपक कुमार बर्मा वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज ९८५८०२४१८७ वडा कार्यालय-१८
प्रशुराम कुर्मी वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज ९८५८०२६७५१ वडा कार्यालय-१९
कौशल धोबी वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज ९८५८०४४७७७ वडा कार्यालय-२०
राज कुमार शाहु वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज ९८५८०२४२८७ वडा कार्यालय-२१
अब्दुल गफ्फार हलवाई वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज ९८१५५४३३३२ वडा कार्यालय-२२
जबर अलि बेहना वडा अध्यक्ष नेपालगन्ज ९८४०४८५४८८ वडा कार्यालय-२३