FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

Bidding document for the procurement of Creative Wall Painting Work sealed quotaion Nepalgunj SMC !!

Bidding document for the procurement of Creative Wall Painting Work sealed quotaion Nepalgunj SMC !!

सटर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (वडा न. ४, सल्यानीबंगला) !!

सटर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (वडा न. ४, सल्यानीबंगला) !!

सटर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (बसपार्क) !!

सटर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (बसपार्क) !!

कार्यालय संचालन तथा मसलन्द सामग्री आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

कार्यालय संचालन तथा मसलन्द सामग्री आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

सटर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (वडा नं. १०) !!

सटर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (वडा नं. १०) !!

सटर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (वडा नं. १७) !!

सटर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (वडा नं. १७)  !!

प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना !!

प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना !!

तालिम संचालनका लागी तालिम प्रदायक संस्था/ कम्पनी व कन्सल्टेन्सीहरुलाई प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना(दोस्रो पटक) !!

तालिम संचालनका लागी तालिम प्रदायक संस्था/ कम्पनी व कन्सल्टेन्सीहरुलाई प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना(दोस्रो पटक) !!

तालिम संचालनका लागी तालिम प्रदायक संस्था/ कम्पनी व कन्सल्टेन्सीहरुलाई प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम संचालनका लागी संघ संस्थाहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना !!

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम संचालनका लागी संघ संस्थाहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना !!