FAQs Complain Problems

Public Procurement

Post date
दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !! 03/09/2020 - 09:53
आधुनिक सक्सन टेंकर सन्चालन सम्बन्धी सूचना !! 06/23/2019 - 14:45
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ( ट्याब्लेट खरिद ) !! 06/22/2019 - 10:29
बोलपत्र आव्हानको सूचना !! 02/14/2019 - 11:03
वडा न.४ स्थित चिल्डे«न पार्क सञ्चालन सम्वन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !! 02/04/2019 - 14:49
वडा न.१९ स्थित वसुदेवपुर फुटाहा ताल सञ्चालन सम्वन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !! 02/04/2019 - 14:47
आशय पत्र सम्बन्धी सूचना (लोकसेवा तयारी कक्षा) !! 02/03/2019 - 15:29
आशय पत्र सम्बन्धी सूचना !!! 01/31/2019 - 13:59
हाईमास्ट जडान र सडक निर्माण कार्य सम्वन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना !! 01/23/2019 - 13:42
दरभाउपत्र पेश गर्ने बारेको सूचना, दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित २०७५/१०/५ !! 01/18/2019 - 15:00

Pages